Path Header 2 Mobile

คำสอน

เชิญร่วมทางไปกับเราบทวิถีสู่การตระหนักรู้แห่งตน

ค้นพบคำสอนไร้กาลเวลาของท่านปรมหังสา โยคานันทะ และเรียกคืนความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า—ความปีติตลอดกาล ความรัก และศานติ

arrow
Couple Meditating

บทเรียนสำหรับศึกษาที่บ้าน

ฝึกฝนต่อกับบทเรียนของท่านปรมหังสา โยคานันทะเรื่องการทำสมาธิและการใช้ชีวิตทางธรรม

เรียนรู้เพิ่มเติม
Practice Prayers And Affirmations

การอธิษฐานและการกล่าวคำย้ำเตือน

บำบัดรักษากาย ใจ และ วิญญาณ ผ่านทางอำนาจของการสวดอธิษฐานและการกล่าวคำย้ำเตือน

เรียนรู้เพิ่มเติม
Srf Aims And Ideals 3

ปัญญาแห่งวิธีใช้ชีวิต

เชิญร่วมทางไปกับเราบทวิถีสู่การตระหนักรู้แห่งตน

เรียนรู้เพิ่มเติม
Hidden Truths Of The Scriptures Introduction Wishing Well

ความเป็นหนึ่งเดียวของคัมภีร์ต่างๆ

ตระหนักรู้ถึงรากฐานอันเป็นหนึ่งเดียวกันของศาสนาต่างๆ ของโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม