แรงบันดาลใจ จาก ท่านปรมหังสา โยคานันทะ

ปัญญาในการใช้ชีวิต

Back to Schedule
Donate

มอบความรักให้ทุกคน รู้สึกถึงความรักของพระเจ้า พบพระองค์ในทุกผู้คน และจงมีเพียงความปรารถนาเดียว—นั่นคือการมีพระองค์ตลอดเวลาในวิหารของจิตสำนึกเรา—นั่นคือวิธีใช้ชีวิตในโลกนี้

ปรมหังสา โยคานันทะ

เรื่องราวแต่ละหัวข้อข้างล่างนี้ จะให้ข้อคิดสั้นๆ แก่ท่าน แต่ทรงพลังให้แรงบันดาลใจ จากเทศนาธรรมและข้อเขียนของท่านปรมหังสา โยคานันทะ และศิษย์ผู้ใกล้ชิดท่าน คำถามที่ถามกันบ่อยครั้งเกี่ยวกับการใช้ชีวิตวิถีธรรม ได้รับการตอบไว้ในหมวดนี้

ในแต่ละหัวข้อยังมีคำแนะนำที่นำไปใช้ได้ประกอบมาด้วย พยายามใช้ประโยชน์จากคำกล่าวย้ำเตือนที่ให้มาในแต่ละตอน ท่านสามารถฝึกสิ่งเหล่านี้ได้เลย เพื่อเริ่มการเดินทางของท่านไปพบกับความสุข การเยียวยา ความสงบ และคุณประโยชน์ทางธรรมอื่นๆ ที่ได้บรรยายในหมวดนั้น

นอกไปจากนั้น แต่ละหัวข้อยังมีลิงค์ นำไปสู่ข้อมูลอื่นๆ ที่ให้เจาะลึกมากขึ้นไปอีก รวมทั้งคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ในการค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ อาทิ ในหนังสืออีกมากมาย ในเทปบันทึก และอื่นๆ ที่จัดพิมพ์โดย เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ

เป้าหมายชีวิต

ความลับของความสุขยั่งยืน

เข้าถึงความสำเร็จและความมั่งคั่งแท้จริง

สุขภาพกับการบำบัด

เอาชนะความโกรธ

การใช้อำนาจการสวดอธิษฐาน

การใคร่ครวญ: จะตระหนักรู้ศักยภาพสูงสุดของท่านได้อย่างไร

การให้อภัย

ทำความรู้จักพระเจ้า

ความรัก: มนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้า

สร้างความกลมกลืนในความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับผู้อื่น

ปัญญาญาณ: การหยั่งเห็นวิญญาณ

บทบาทของคุรุในการแสวงธรรมของบุคคล

ทำใจให้เรียบง่าย

ความงามกับความปีติ, พระกรุณาและที่พึ่ง:

การใช้ความคิดของความเป็นอมตะปลุกอาตมันแท้จริงของท่าน

พิชิตความกลัว และความวิตกกังวล

ความมั่นคงภายใน ในโลกที่ไร้ความแน่นอน

แสงแห่งธรรมเพื่อเวลาที่ท้าทายเช่นนี้

เข้าใจความตายและการสูญเสีย

แรงบันดาลใจตามเทศกาล

ควบคุมอารมณ์ของเรา (ภาษาอังกฤษ)